Vragen na de 20-wekenecho


Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen in het echocentrum. Het doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in de zorg in het echocentrum. We willen hiermee aanknopingspunten krijgen om de zorg -indien nodig- te verbeteren. Uw antwoorden zijn hiervoor erg belangrijk!

 

Wat is de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN)?

De SPN controleert de kwaliteit van de prenatale screening. Hierbij gaat het om het voorlichtingsgesprek, de combinatietest en de 20-wekenecho. De combinatietest en de 20-wekenecho zijn bedoeld om aangeboren aandoeningen op te sporen (screening), dit type onderzoek valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek. Die wet stelt de SPN ervoor verantwoordelijk om in de wijde omtrek rondom Nijmegen de kwaliteit van het voorlichtingsgesprek, de combinatietest en de 20-wekenecho te bewaken.

 

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Uw antwoorden worden verzonden naar de SPN. De SPN maakt een verslag van alle antwoorden die binnenkomen (van u en van andere zwangeren). Dit verslag wordt met het echocentrum besproken. We gaan hierbij vertrouwelijk met uw antwoorden om.

 

Over het invullen van de vragenlijst:

- Wilt u de vragenlijst meteen helemaal invullen?

- Aan het einde van de vragenlijst is extra ruimte voor opmerkingen of toelichtingen.

- Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Er zijn 27 vragen in deze enquête.