Aanmelden regionale bijeenkomst SPN 27 november 2017Aanvang 17.00 uur. Klik voor het voorlopige programma: http://www.spn-regionijmegen.nl/scholing/scholing/57-regionale-bijeenkomst* Voornaam:

* Achternaam:

Tussenvoegsel:

* E-mailadres:

Organisatie waar u werkzaam bent:

Accreditatie via:
Meerdere antwoorden mogelijk
* Bent u counselor of echoscopist in de regio van de SPN?